Wolderwijzer

 

Op deze pagina kun je de nieuwe personeelsgids van stichting Wolderwijs downloaden. Deze gids is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers van onze stichting.
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep zich bezig gehouden met de samenstelling van deze gids omdat we denken dat dit in een behoefte voorziet. In deze personeelsgids wordt het personeelsbeleid van Wolderwijs in het kort aangestipt, meer informatie is terug te vinden op onze website.
Wij zien deze Wolderwijzer wel als een ontwikkeldocument, vandaar dat wij op- of aanmerkingen bijzonder op prijs stellen!