Voor stevig onderwijs

www.obsdehorst.nl

 

De Horst is een openbare basisschool in een fris ingericht gebouw aan de rand van het dorp de Wijk. Onze school telt ongeveer 230 leerlingen, afkomstig uit de Wijk en de naaste omgeving: De Schiphorst, De Stapel, Rogat en een gedeelte van Broekhuizen. De leerlingen zijn verdeeld over negen groepen.

Kinderen vanaf twee jaar zijn van harte welkom. We bieden, naast onderwijs, voor- en naschoolse opvang en een dagopvanggroep. De dagopvanggroep voor jongste kinderen heeft een VVE aanbod dat aansluit op het onderwijsprogramma in groep 1.
De kinderen worden ontvangen in aantrekkelijk ingerichte ruimtes in hetzelfde gebouw waar de school huisvest. Integraal Kindcentrum Wolderwijs-Locatie De Horst biedt kinderen een uniek totaalconcept op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Kinderen kunnen voortaan onderwijs èn een voor- en naschools programma op onze locatie volgen.

Centraal bij ons IKC staat de vraag van kinderen (en ouders): Wat heb jij nodig? Als antwoord hierop hebben wij één gezamenlijk curriculum ontworpen en wordt er een opvang-, les-, sport- en voor- en naschools programma geboden. We hebben een eenduidige en organisatorische visie, een doorleefde set van normen en waarden, ruime openingstijden en staan garant voor een doorgaande pedagogische ontwikkeling. Ons ontwikkelingsaanbod wordt uitgevoerd
door een multidisciplinair team van professionals.
Bent u ook geïnteresseerd? Meer informatie en een vrijblijvende offerte voor uw situatie is te vinden op www.kindcentra.wolderwijs.nl

De visie van o.b.s De Horst gaat uit van stevig onderwijs. We nemen presteren serieus. Juist omdat keuzes die we als school maken voor de kinderen een leven lang meegaan. De gevolgen hiervan kunnen voor het individu groot zijn. We willen leermogelijkheden stimuleren. Als team krijgen we de kans om een wezenlijk positief verschil te maken in de ontwikkeling van onze leerlingen.
Leerproblemen, leermoeilijkheden en leerachterstanden kun je niet vroeg genoeg repareren of adequaat begeleiden. Dat besef zorgt dat wij ons elke dag weer tot het uiterste inzetten. En dat verwachten we ook van onze leerlingen en ouders.

Kenmerken van onderwijs op onze school zijn: effectieve instructie, adaptieve elementen en gebruik van een registratiebord in ieder lokaal. We willen een warme en veilige plek om te leren bieden aan onze leerlingen. Elk kind verdient het om gezien te worden. We sluiten aan bij wat een leerling aankan en gaan voor wat haalbaar is. Daarnaast besteden we speciale aandacht aan de leesvaardigheid van onze leerlingen in alle facetten. Goed kunnen lezen is immers de belangrijkste vaardigheid bij elke opleiding die uw kind nog zal volgen.

Vanaf 2010-2011 mogen wij ons gecertificeerd Kanjerschool noemen. Alle leerkrachten zijn opgeleid om deze lessen in sociale vaardigheden te mogen geven. De kanjertraining beperkt zich niet alleen tot die lessen. Het is een manier van omgaan met elkaar, van je gedragen. Dat werkt preventief en curatief van aard. Het zorgt voor een positieve sfeer in de school en voorkomt sociale onrust. We werken er samen aan dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen opgroeien in het besef dat zij de moeite waard zijn.

De 5 basisregels, die perfect op de visie van de school aansluiten, zijn:
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand doet zielig
  • We lachen elkaar niet uit
  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar