Alle ruimte om te klimmen

www.obsdeklimtoren.nl


Obs De Klimtoren is een 4-klassige basisschool in Drogteropslagen in  het meest zuidelijke dorp van Drenthe. Per 1-8-2014 zijn de scholen uit Linde (obs De Lindert)  en Drogteropslagen (obs Reestzicht)  gefuseerd en gaan onder de naam obs “De Klimtoren” verder.
 
Obs De Klimtoren wil verantwoord, eigentijds onderwijs aanbieden, waarin leerlingen worden gestimuleerd in een vertrouwde omgeving  hun eigen groei te kunnen volgen (klimmen)  en daarmee een stevige basis kunnen leggen voor de eigen ontwikkeling,  op weg naar gelukkig zijn en blijven.  De school heeft ambitie, durft zich boven het maaiveld uit te steken en wil voor ouders en kinderen uit de verre omgeving een stralend middelpunt zijn binnen het openbaar onderwijs in deze regio.
Toren: duidt op een specifieke hoogte;  altijd van ver herkenbaar voor de omgeving. (zoals een  kerk- of watertoren).  Voor de omgeving vervullen ze een speciale rol; vaak is het een ankerpunt. Een toren moet wel een stevige basis hebben, anders gaan muren scheuren; kan de toren scheef gaan staan.  De school in Drogteropslagen heeft ook zo’n prachtige toren in de achtergevel, waar destijds bij de herbouw best enige strijd om is gevoerd om deze gerealiseerd te krijgen.
 
Het gebouw is begin deze eeuw gerenoveerd. Aan de buitenkant is de oude stijl gehandhaafd, maar binnen is een moderne school gerealiseerd. Daar beschikken wij over uitstekende en actuele  lesmethodes, veel computers en I-pads en in alle ruimtes digitale schoolborden.
De terrasspeelplaats grenst aan een prachtig stuk bos, dat in pauzes  en voor de biologie- en spellessen wordt benut. Tegenover de school ligt een fraaie speeltuin waar de leerlingen zich ook na schooltijd nog heerlijk uit kunnen leven.
De school hanteert het continurooster, waarbij alle dagen dezelfde schooltijden gelden van 8.30 -14.00 uur. De leerkrachten eten tussen de middag zelf  mee met de leerlingen en houden in de pauzes ook zelf toezicht.  Er zijn goede contacten  om  naschoolse opvang te regelen.

De school is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht aard, godsdienst of levensbeschouwing. 
Wij bieden onze leerlingen een open, respectvolle en veilige speel- en leeromgeving aan. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind,  zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. We luisteren goed naar wat de leerlingen te vertellen hebben. De kinderraad voert daartoe ook regelmatig overleg met de directie.
Rust, regelmaat en ruimte om door te groeien  zijn voor ons basisbegrippen bij het begeleiden van onze leerlingen.  Op De Klimtoren wordt, mede door de fusie, nog  in kleine, zeer overzichtelijke  combinatie groepen van veelal 2 leerjaren gewerkt.


De afgelopen jaren is een modern, nieuw onderwijsconcept ontwikkeld. De leerlingen krijgen onderwijs aangeboden, dat past bij hun onderwijsbehoeften. De rust en structuur, die hierbij van groot belang zijn, organiseren wij door te werken met een duidelijke jaar- en weekplanning.
Zowel de instructie, als de verwerkingsopdrachten, worden afgestemd op de ontwikkelingsverschillen tussen de leerlingen. Een goede instructie stimuleert de betrokkenheid van de leerlingen bij de onderwijsactiviteiten. Bij de verwerkingsopdrachten wordt door middel van zelfstandig werken de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen verder ontwikkeld.
Voor leerlingen, die meer aankunnen, is er binnen Wolderwijs een plus-klas opgezet.
De leerkrachten zijn allen opgeleid met de Kanjertraining, die passend  gedrag en correcte omgangsvormen centraal in haar programma heeft staan. Voortdurende (na)scholing van de leerkrachten vinden we erg belangrijk om actuele zaken verantwoord en overwogen  op te kunnen pakken.  Door samen te werken kunnen we veel van elkaar leren.

Jaarlijks vinden meerdere excursies plaats en worden er diverse activiteiten voor de leerlingen georganiseerd.   Een actieve inbreng en betrokkenheid  van de ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind  vinden we vanzelfsprekend en wordt door het team zeer gewaardeerd.
 
Graag nodigen we u en uw kind uit een kijkje te komen nemen op obs De Klimtoren in Drogteropslagen.
U bent van harte welkom.