Groeien in geborgenheid

www.bosrand-kerkenveld.nl

 

Obs De Bosrand is een kleine, gezelligeschool in Kerkenveld. Op de school zitten ruim 40 leerlingen uit Kerkenveld en Alteveer. Er wordt gewerkt door een enthousiast team, dat zich dagelijks met grote gedrevenheid inzet om de kinderen het best mogelijke onderwijs te geven. Daarbij wordt veel ruimte genomen voor individuele aandacht, zodat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Naast aandacht voor de leergebieden letten wij nauwgezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en op hun vermogen om zelfstandig te werken. Verder krijgt ook techniek veel aandacht, zodat onze leerlingen zich een breed scala aan vaardigheden eigen maken.


Wij zijn een gecertificeerde school voor Kanjertraining. Bij deze training leren kinderen positief over zichzelf en anderen te denken en op een sociaal vaardige manier met elkaar om te gaan. Ook wordt speciale aandacht besteed aan pesten en gepest worden. Dankzij de Kanjertraining vermindert de sociale stress aanzienlijk.

De Bosrand is een openbare school die veel ruimte voor verscheidenheid biedt.
Kinderen leren omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Wij gaan uit van wat ons bindt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt. Uitgangspunt is daarbij de huidige samenleving als geheel. Wij dragen actief bij aan alle waarden, meningen en gedragingen, die vreedzaam en constructief samenleven bevorderen.

Openbaar onderwijs betekent voor ons ook dat we leerlingen leren hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Daarbij is van wezenlijk belang dat kinderen leren om:
- zelfstandig te denken;
- eerlijk en betrouwbaar te handelen;
- constructief samen te werken;
- behulpzaam te zijn;
- te reflecteren;
- zich een eigen mening te vormen;
- verschillen tussen mensen als een stimulerende meerwaarde te zien.