Zorgvuldigheid voorop

www.obsderozebottel.nl

 

Op OBS de Rozebottel voelen kinderen zich thuis. De kinderen, de leerkrachten en de ouders hebben er vertrouwen in elkaar. Zo kun je goed samenwerken. Alle personen in en rond de school behoren elkaar serieus te nemen en elkaar met respect te behandelen. Dit is de noodzakelijke basis voor goed onderwijs. De slogan van onze school is dan ook: Op onze school gaan we zorgvuldig om met elkaar en alles om ons heen.

 

We vinden het voor het werken en leren erg belangrijk dat de kinderen
met plezier naar school gaan. Het bevorderen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid is van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van kinderen. Daarom ruimen wij dagelijks tijd in voor begeleid, zelfstandig werken. De kinderen werken dan zonder voortdurende hulp van de leerkracht.

 

Het is ook belangrijk dat de school voor duidelijkheid zorgt in regels en afspraken, in de dagplanning en in de dagelijkse gang van zaken. Rust en regelmaat zijn bevorderlijk voor het goed werken van de kinderen. Wij besteden veel aandacht aan het voorkomen van pesten. Elke vorm van pestgedrag wordt onmiddellijk in de kiem gesmoord. Een pestprotocol en de zogenaamde Kanjertraining zijn hierbij effectieve hulpmiddelen gebleken. Bij de Kanjertraining leren kinderen positief over zichzelf en anderen te denken en op een sociaal vaardige manier met elkaar om te gaan, hetgeen de sociale stress aanzienlijk vermindert.