De moderne brink van het dorp

www.dewezeboom.nl

 

OBS de Wezeboom in Oosteinde is de moderne brink van het dorp. Oosteinders spreken, ontmoeten en zien elkaar bij de school. De school is ook een ontmoetingsplaats voor kinderen leerkrachten en ouders. De ouders/verzorgers zijn heel belangrijk op de Wezeboom. Zij zijn immers de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind.

 

We willen kinderen de structuur en regelmaat bieden, die nodig is om je veilig te voelen en tot je recht te komen. Wij hechten we dan ook zeer aan een  vriendelijk en warm schoolklimaat met orde en regelmaat. Vrijheid binnen bestaande regels biedt de mogelijkheid voor een optimale individuele ontwikkeling. We organiseren bewust activiteiten waar alle kinderen bij betrokken zijn. De omgang tussen kinderen van alle leeftijden vinden wij erg belangrijk.

 

Ons onderwijs richt zich op de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische, en creatieve ontwikkeling. Daarnaast steken we veel tijd en energie in activiteiten om de kinderen voor het lezen te enthousiasmeren. Een goede leesvaardigheid is van het grootste belang bij alle verdere opleidingen. We durven eisen te stellen en de kinderen uit te dagen tot meer.

 

Omdat kinderen verschillen wat betreft leervermogen en leertempo, bieden we hen zo nodig extra leerstof aan of vervangende hulpprogramma’s.

Dankzij het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen veel differentiatie mogelijk is, kunnen wij elk kind zorg op maat bieden.

De leerkrachten geven vorm aan onze onderwijsdoelen door middel van stimulerende interactie, een goede leerstofplanning, inspirerende thema’s en
een goed klassenmanagement. Om zo efficiënt mogelijk te werken worden
de prestaties digitaal gevolgd en bouwen we een zeer compleet dossier op, onder meer met behulp van het CITO leerlingvolgsysteem.