Ruimte voor talent

www.oelebrod.nl

 

OBS ’t Oelebröd in Ruinen maakt deel uit van kindercentrum Het Marseland.
Het centrum biedt naast de basisschool ruimte aan de peuterspeelzaal Roets en de  kinderopvang De Speelbrink (onderdeel van Doomijn). Bovendien beschikken we als school over een kindercoach, schoolmaatschappelijk werk, een in het centrum gevestigde logopediste en over inloopuren van de Jeugd Gezondheids Zorg Icare en GGD Drenthe.


We zijn onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden, voor álle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien. De samenwerking tussen alle partners is er vooral op gericht:
- een optimale ontwikkeling van kinderen te realiseren
- leerlingen te laten presteren naar vermogen
- een doorgaande leerlijn in de schoolloopbaan te garanderen.


Op ’t Oelebröd wordt lesgegeven met moderne aantrekkelijke methoden. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Daarnaast krijgt de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen veel aandacht middels de kanjertraining.
Verder hechten wij veel belang aan de culturele, sportieve en creatieve kanten van ons onderwijs. In samenwerking met de leerlingenraad ontwikkelen we een nieuw rapport/digitaal portfolio van en voor de leerlingen.

De inspectie kwalificeert het onderwijs op ’t Oelebröd als goed. Het schoolgebouw telt 14 leslokalen, een computerlokaal, een personeelskamer, een gemeenschappelijke ruimte (’t Oelehart) en ruimten voor o.a. de directie, intern begeleider, maatschappelijk werk, ambulante begeleiding, kindercoach gesprekken, administratie, werkplekken voor leerlingen en groepsleerkrachten en een eigentijdse orthotheek.

Rondom het centrum is veel speelruimte met uitdagende speeltoestellen op een modern ingericht schoolplein. De naastgelegen sporthal is middels een gang verbonden met de school en wordt gebruikt voor de gymlessen en als theater voor optredens tijdens projecten, groepsvoorstellingen en allerlei culturele activiteiten. Verder is er een sportveld beschikbaar voor spelende kinderen van de bovenbouw.