Omdat ieder kind uniek is…

www.dedisselruinerwold.nl

 

De Dissel is onderdeel van de brede school de Buddingeborgh die in de kern van het dorp Ruinerwold staat. Onderwijs, kinderopvang, sport en muziek komen hier samen in een prachtig nieuw gebouw. We werken met een krachtig team in een ontspannen sfeer, waarbij respect hoog in ons vaandel staat.


Kinderen moeten zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen met de juiste stimulans en motivatie. Op de Dissel laten we hun kwaliteiten naar voren komen door hen het onderwijs te bieden dat ze verdienen. De kinderen moeten voorbereid worden op de maatschappij zodat ze daarin zowel zelfstandig als samenwerkend bewuste keuzes kunnen maken.

Dalton is voor ons de manier waarop we als leerkrachten en leerlingen met onszelf en elkaar om willen gaan: een uitstekende voorbereiding op de toekomst.


De vijf kernwaarden.
Samenwerking, Verantwoordelijkheid, vrijheid in gebondenheid, effectiviteit en reflectie.


Wij willen kinderen vormen tot volwassenen, die zelfstandig kunnen denken en handelen. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je kunnen samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid.

Uitgangspunt is daarbij het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Op deze manier stimuleren wij leerlingen zowel op cognitief als op sociaalemotioneel gebied een hoger niveau te bereiken.
 

Kenmerken van de Dissel:
- Daltonschool
- Groepsdoorbrekend werken
- Werken met techniektorens
- Werken met Meervoudige Intelligenties: het gaat er niet om hoe knap je bent, maar hoe je knap bent
- Digitale schoolborden in alle klassen
- Opleidingsschool voor studenten van de PABO
- Altijd in ontwikkeling