Samen werken aan jezelf

www.hetveldboeket.info

 

Het Veldboeket in Veeningen verzorgt modern onderwijs dat is aangepast aan de behoeften van de leerlingen. Daarbij zijn rust en structuur van groot belang. Op weg naar volwassenheid moeten kinderen leren

- om te gaan met mensen van zeer uiteenlopende aard,
- een goede zelfkennis te ontwikkelen,
- eigen mogelijkheden te benutten,
- belangrijke keuzes zelf te maken om de regie over eigen leven te kunnen voeren.
Hierbij helpen wij een stevig fundament te leggen.

 

Ons gebouw is afgelopen jaar intern verbouwd. Daardoor beschikken we nu over een fantastische school met veel daglicht en aparte ruimtes voor overblijven, intern begeleider en directie. Dorpshuis het Markehuus grenst aan ons ruime schoolplein waardoor we gebruik kunnen maken van de gymzaal en het grote sportveld.


Het team van Het Veldboeket bestaat uit ervaren leerkrachten die nauw samenwerken. Onze benadering en instructie zijn er op gericht kinderen individueel en gedifferentieerd te onderwijzen. Daarvoor beschikken we over moderne lesmethodes, die het ons mogelijk maken kinderen in kleine groepen zelfstandig te laten werken.

 

De basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen krijgen veel aandacht.

Wij maken daarbij gebruik van computers en digitale schoolborden. We bevorderen het leesplezier door wekelijks de Bibliobus te bezoeken en te participeren in het project Boekenpret. Door middel van creatieve expressie stimuleren wij de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Op de ouders kunnen wij altijd een beroep doen. Of het nu gaat om invulling van het nieuwe schoolpleinplan, contact- en feestavonden, men is er altijd. Op de wekelijkse koffieinloop- ochtend op vrijdag vinden goede gesprekken plaats en worden leuke ideeën geboren.