Het Veldboeket – Kleurrijk en Uniek

www.hetveldboeket.info

 

Het Veldboeket in Veeningen verzorgt modern onderwijs dat is aangepast aan de behoeften van de leerlingen. Daarbij zijn rust en structuur van groot belang. Op weg naar volwassenheid leren kinderen:
- om te gaan met mensen van zeer uiteenlopende aard,
- een goede zelfkennis te ontwikkelen,
- eigen mogelijkheden te benutten,
- belangrijke keuzes zelf te maken om de regie over eigen leven te kunnen voeren.
Hierbij helpen wij een stevig fundament te leggen.
 
We beschikken over een fantastische school met veel daglicht en een rijke, groene omgeving. 
Dorpshuis ‘t Markehuus grenst aan ons ruime schoolplein, waardoor we gebruik kunnen maken van de gymzaal en het grote sportveld.

Het team van Het Veldboeket bestaat uit ervaren leerkrachten die nauw samenwerken. Onze benadering en instructie zijn er op gericht kinderen individueel en gedifferentieerd te onderwijzen. Daarvoor beschikken we over moderne lesmethodes, die het ons mogelijk maken kinderen in kleine groepen zelfstandig te laten werken.
 
De basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen krijgen veel aandacht. Daarnaast is er ruimte voor creativiteit en talenten. 
Wij praten veel met onze leerlingen. Om dit contact goed vorm te geven, hebben we 3x per jaar een Kindgesprek met elk kind. In dit gesprek is ruimte om te spreken over welzijn en doel bepalen voor de komende periode.

Wij vinden goed gedrag belangrijk. Dit ligt aan de basis van een goed leven. Hiervoor begeleiden wij de kinderen in het ontwikkelen van de Executieve Functies. 

Op de ouders kunnen wij altijd een beroep doen. Of het nu gaat om invulling van het nieuwe schoolpleinplan, contact- en feestavonden; men is er altijd.