Formulieren

 

In het onderstaande submenu kunt u kiezen voor de diverse formulieren die de stichting hanteert.

Persoonlijke gegevens

Bij wijzigingen van persoonlijke gegevens, gaarne dit per e-mail doorgeven aan Ankelien Bakker.
NB: Bij een adreswijziging moet ook een nieuwe reisdeclaratie ingevuld worden.
 

Uitleg salarisspecificatie

Als personeelslid ontvangt u elke maand een salarisbetaling en een salarisstrook. Uw werkgever heeft de salarisadministratie geautomatiseerd met behulp van het salarissysteem Gemal Direct bij Raet. Hier vindt u een beschrijving wat u zoal op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dat betekent.
Op http://www.onderwijsbureau-meppel.nl/nl/personeelsinformatie/salaris vindt u meer achtergrond informatie.