WolderwijsAcademie


Huisbibliotheek
Naar aanleiding van cursussen in de Wolderwijsacademie en actualiteiten, worden er boeken aangeschaft. Deze kunnen voor een periode van 4 weken geleend worden op het stafbureau. Neem voor meer informatie, of beschikbaarheid, contact op met Berthilde.
Klik hier voor een overzicht van onze bibliotheek.

Afgeronde cursussen
Een aantal collega's heeft inmiddels een cursus afgesloten binnen de Wolderwijsacademie. Lees hier verder.