Plusklas

Stichting Wolderwijs organiseert gedifferentieerd onderwijs, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en dat ook uitvoerbaar is.
In februari 2013 is de eerste Plusklas gestart. In augustus van hetzelfde jaar volgde de tweede Plusklas. Deze Plusklassen zijn bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen van groep 5 t/m 8, die extra uitdaging in het onderwijsaanbod nodig hebben en handvatten bij het leren leren. Zij krijgen één dag in de week les van speciaal daarvoor opgeleide groepsleerkrachten.
 
 

Visie

De bovenschoolse Plusklas is geen doel op zich, maar maakt onderdeel uit van het totale beleid op het gebied van leerlingenzorg. Wij zoeken voortdurend naar de beste mogelijkheden voor elke individuele leerling.
De Plusklas is in het leven geroepen voor de (hoog)begaafde leerlingen, die het onderwijs in hun ‘normale’ klas met gemak aankunnen, maar dreigen vast te lopen qua onderpresteren, negatief zelfbeeld, faalangst of problematiek omtrent leren leren. In de Plusklas worden hen extra uitdagingen en prikkels aangeboden om hun talenten verder te ontwikkelen.
 
Mindmap Sander Steensma
Mindmap Sander Steensma
 

Doel van de Plusklas

 • Extra uitdagingen bieden;
 • Uitbreiding, verbreding en verdieping van de leerstof;
 • Gespreks- en studievaardigheden extra ontwikkelen;
 • Grotere zelfstandigheid in het werken aanleren;
 • Voorkomen van vastlopen op basisschool en/of voortgezet onderwijs;
 • Oefening bieden op het gebied van
  • praktisch denken;
  • analytisch denken;
  • creatief denken
 

Dagindeling Plusklas

 • Gezamenlijke start;
 • Wilskrachtontwikkeling / sociaal emotioneel;
 • Werkstuk: eigen leervragen / interesse / individuele gesprekken;
 • Filosofie (debatteren, luisteren, argumenteren);
 • Samenwerkingsopdrachten (plannen maken, samenwerken, taken verdelen, overleggen, presenteren);
 • Spel / raadsels (leren omgaan met winnen en verliezen);
 • Afsluiting (evaluatie).
 

Contact met de ouders en eigen leerkrachten

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders en een informatiemiddag voor de eigen leerkrachten. Iedere derde woensdag van de maand is er inloopochtend voor de ouders.
Maandelijks worden de eigen leerkrachten en de ouders geïnformeerd over de voortgang in de Plusklas. Aan het eind van het schooljaar zijn er oudergesprekken en ontvangt de leerling een ontwikkelingsoverzicht.
 

Door Thijs van Eijk, Plusklasleerling
 

Plusklas

De plusklas is een speciale klas voor kinderen, die het makkelijk vinden in hun normale klas. Extra uitdaging krijg je er, en meestal zit je in een leuke groep met kinderen die je begrijpen. En de juf is meestal aardig.

Wat doe je er
Je gaat er de eerste 10 minuten vrij spelen en soms ook de laatste 10.
De kracht in jezelf, daar staan allemaal opdrachten in die over jezelf gaan.
Werkstuk, daar moet je een werkstuk maken en dan leer je ook hoe je een werkstuk maken kan.
Filosofie, daar leer je filosofisch denken.
Samenwerkingsopdrachten, leer je samen te werken en creatief, analytisch en praktisch denken.
Zoek het lekker zelf uit! (dat is een boek), daar leer je omgaan met internet.
Breinkrakers, dat zijn moeilijke opdrachten, waarbij je goed moet nadenken.

Wat ik er van vind
“Ik vind het erg leuk! Vooral omdat je je op school soms verveelt en meer uitdaging nodig hebt en op woensdag heb ik het niet meer! Het is echt super leuk!” Het is nu leuk, maar leuker als jij er ook bent!

 
Mindmap Ewout Vos
Mindmap Ewout Vos
 

Aanmelding voor de Plusklas

Aanmelding voor de Plusklas kan één keer per jaar in mei. De school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. De toelating wordt bepaald door een commissie. Zij baseert haar besluit op:
 • een ingevuld Sidi-3 protocol;
 • de gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 • het volledig ingevulde aanmeldingsformulier door ouders, leerling en school.
Voor de aanmelding van leerlingen voor de Plusklas is een protocol opgesteld. Dit protocol en de van toepassing zijnde documenten zijn te bekijken op de website van de stichting: www.wolderwijs.nl/Excellent leren
 

Informatie

Locatie Plusklas
obs De Horst
Postweg 43 a
7957 BV De Wijk
Tel. 0522 - 44 19 42
Leerkrachten Plusklas
Mevr. Anneke van der Veen
anneke.vanderveen@wolderwijs.nl
Mevr. Alien Boersma
alien.boersma@wolderwijs.nl