Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Wolderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Wolderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling. Deze kunt u hier downloaden.