"De krachten gebundeld"

In de aanloop tot de totstandkoming van ons koersplan zijn er diverse Wolderwijscafés geweest: bijeenkomsten met stakeholders, ouders, Wolderwijskrachten en kinderen. Het woord ‘kracht’ is vaak aan bod geweest tijdens deze cafés: hierbij moet u denken aan denkkracht, kindkracht, ouderkracht, Wolderwijskracht. Daarom is de subtitel van ons koersplan ‘De Krachten gebundeld’.
lees meer