Passend aanbod

Wie aan passend onderwijs en één zorgroute denkt koppelt dit meestal aan de zwakke leerlingen die speciale zorg behoeven. Deze werkwijze werkt tevens heel goed bij de aandacht voor excellent leren. De uitwerking van deze route is voor excellent lerenden echter anders dan bij de zwakkere leerlingen.

De directie van Wolderwijs wil in het kader van Passend Onderwijs en de ‘zorgplicht' een goed doordacht en passend aanbod voor alle leerlingen binnen haar scholen realiseren, dus ook voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.Hieronder vindt u een aantal documenten m.b.t. het excellent leren binnen Stichting Wolderwijs, wat vorm heeft gekregen in onze Plusklas.

Beleidsplan voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen
Aanmelding Plusklas school procedure en criteria
Aanmelding Plusklas ouders-kind (1e aanmelding)
Aanmelding Plusklas school (1e aanmelding)
Aanmelding Plusklas handtekeningenformulier