Dalton onderwijs

De vraag wat daltononderwijs is en wat er in het daltononderwijs anders is dan in andere traditionele vernieuwingsscholen zoals Montessori, Jenaplan, Freinet en de Vrije School is begrijpelijk, maar niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Parkhurst gaat ervan uit dat leerlingen willen leren, zich willen ontwikkelen. En als leerlingen interessant werk krijgen, dat ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren en waarbij ze, net als in het gewone leven, anderen mogen raadplegen als ze er even niet uitkomen, dan wordt er effectief gewerkt.

Lees meer op de site van Dalton.
Locaties: obds 't Echtenest - KC Ruinerwold

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8). Ipc biedt een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen. 

Lees meer op de site van IPC-Nederland.
Locaties: obs De WezeboomIKC De Horstobs De RozebottelIKC Het Groene Hartobs De Bosrand en obs De Klimtoren.

Onderbouwd

Onderbouwd volgt peuters en kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een handpop.

Lees meer op de site van Onderbouwd.
LocatiesIKC 't Oelebrödodbs 't Echtenest
KC Ruinerwold en IKC Het Groene Hart.Da Vinci

Klassen vol kinderen die vol verwondering en betrokkenheid aan het werk zijn!
Bij DaVinci werken we vanuit 30 thema’s voor het basisonderwijs in een doorlopende lijn voor groep 1 t/m 8. In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt. Dit alles in samenhang en verbanden.

Lees meer op de site van de DaVinci academie
LocatieKC Ruinerwold.

Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Lees meer over op de site van Kanjertraining.
LocatiesIKC 't OelebrödIKC De Horstobs De Rozebottelodbs 't Echtenestobs De Bosrand en obs De Klimtoren.


KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! Lees meer op de site van Kivaschool.
LocatieIKC Het Groene Hart