Buiten schooltijd

Buitenschoolse opvang (bso) is de verzamelnaam van alle opvang voor kinderen van 4 - 12 jaar, die buiten de reguliere schooltijden valt.

Wij bieden verschillende varianten van buitenschoolse opvang.

Naschoolse opvang

De school gaat uit. Tijd voor plezier en avontuur! Eerst even uitblazen met een kop thee of glas drinken en tijd om het verhaal van de dag te vertellen. Daarna spelen met wie en wat je wilt. Binnen, buiten of meedoen aan de sport- of culturele activiteiten. Ontspanning is het uitgangspunt. Uiteraard gebeurt dit op een veilige manier onder het toeziend oog van onze professionele pedagogisch medewerkers. De opvang wordt geboden van schoolbel tot 18.30 uur.Voorschoolse opvang

Op alle locaties bieden wij voorschoolse opvang aan. Deze opvang is van 7.00 tot 8.30 uur en geeft uw kind nog even de ruimte om te ontspannen voordat de school begint. Meestal wordt er een spelletje gedaan met andere kinderen of is er nog even tijd om te spelen. Indien gewenst is het ook mogelijk om nog een ontbijt te nuttigen.Opvang tijdens vakanties

Het gebeurt maar zelden dat de vakantiedagen van school naadloos aansluiten op die van het werk. Kindcentra Wolderwijs biedt uitkomst in de vorm van vakantie opvang. Onze bso’s zijn er voor kinderen van vier tot twaalf jaar oud, waarbij we bij de indeling van de kinderen rekening houden met de diverse leeftijden. Er worden uiteenlopende activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Het spelenderwijs leren van en met elkaar vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt, maar dat wil zeker niet zeggen dat het geen vakantie is!

Wat betaalt u voor buitenschoolse opvang?

De tarieven voor buitenschoolse opvang worden jaarlijks vastgelegd. In de Wet Kinderopvang is geregeld wat ouders zo mogelijk aan kinderopvangtoeslag van de belastingdienst ontvangen. Maak voor uzelf een berekening met de rekenhulp van de belastingdienst of via onze rekentool op de website.