Actief meedenken

Stichting Kindcentra Wolderwijs vindt het belangrijk dat ouders en verzorgers betrokken zijn bij de opvang van hun kind(eren). Je kind brengt immers een (groot) deel van de week bij ons door, waardoor wij de opvoeding op dat moment voor onze rekening nemen. Door ouders actief mee te laten denken over het beleid kunnen wij ons blijven verbeteren en goede kwaliteit opvang bieden!

Wat is een oudercommissie

Stichting Kindcentra Wolderwijs streeft ernaar op iedere locatie een oudercommissie (OC) te hebben. Een oudercommissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 7 vertegenwoordigers (ouders) van de betreffende locatie. Als lid van de oudercommissie vertegenwoordig je de belangen van de ouders en de kinderen.

Wat doet de oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind. Samen met andere ouders kun je je sterk maken voor bepaalde zaken. Een oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, veiligheid, pedagogisch beleid.

Wat doe je als lid

Als lid van de oudercommissie:
  • overleg je met de IKC directeur van de locatie (minimaal drie vergaderingen per jaar)
  • adviseer je gevraagd en ongevraagd de IKC directeur
  • onderhoud je contacten met andere ouders
  • bevorder je de betrokkenheid van ouders bij de locatie, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.

Contact met de oudercommissie

Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loop je tegen bepaalde zaken aan? Dan kun je terecht bij de oudercommissie van jouw locatie. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun eigen situatie, kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers van de groep en de IKC directeur.