Plusklas

Wolderwijs organiseert Plusklassen voor (hoog)begaafde leerlingen van groep 5 t/m 8, die extra uitdaging in het onderwijsaanbod en handvatten bij het leren nodig hebben. Zij krijgen één dag in de week les van speciaal daarvoor opgeleide groepsleerkrachten op locatie IKC De Horst in de Wijk.


Visie

De bovenschoolse Plusklas is geen doel op zich, maar maakt onderdeel uit van het totale beleid op het gebied van leerlingenzorg. Wij zoeken voortdurend naar de beste mogelijkheden voor elke individuele leerling. De Plusklas is in het leven geroepen voor de (hoog)begaafde leerlingen, die het onderwijs in hun eigen klas met gemak aankunnen, maar dreigen vast te lopen qua onderpresteren, negatief zelfbeeld, faalangst of problematiek omtrent het leren leren. In de Plusklas worden hen extra uitdagingen en prikkels aangeboden om hun talenten verder te ontwikkelen. Lees voor uitgebreide informatie over de Plusklas, onze folder.
Lees folder

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders en leerkrachten. Er zijn korte lijntjes met de leerkrachten van de eigen school. Aan het eind van het schooljaar zijn er oudergesprekken en ontvangt de leerling een ontwikkelingsoverzicht.

Contact met de ouders en eigen leerkrachten

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders en leerkrachten. Iedere woensdagochtend worden ouders in de gelegenheid gesteld om even binnen te lopen.
Er zijn korte lijntjes met de leerkrachten van de eigen school. Aan het eind van het schooljaar zijn er oudergesprekken en ontvangt de leerling een ontwikkelingsoverzicht.

Plusklas

Door Thijs van Eijk, Plusklasleerling

De plusklas is een speciale klas voor kinderen, die het makkelijk vinden in hun normale klas. Extra uitdaging krijg je er, en meestal zit je in een leuke groep met kinderen die je begrijpen. En de juf is meestal aardig.

Wat doe je er

Je gaat er de eerste 10 minuten vrij spelen en soms ook de laatste 10.
De kracht in jezelf, daar staan allemaal opdrachten in die over jezelf gaan.
Werkstuk, daar moet je een werkstuk maken en dan leer je ook hoe je een werkstuk maken kan.
Filosofie, daar leer je filosofisch denken.
Samenwerkingsopdrachten, leer je samen te werken en creatief, analytisch en praktisch denken.
Zoek het lekker zelf uit! (dat is een boek), daar leer je omgaan met internet.
Breinkrakers, dat zijn moeilijke opdrachten, waarbij je goed moet nadenken.


Wat ik er van vind

“Ik vind het erg leuk! Vooral omdat je je op school soms verveelt en meer uitdaging nodig hebt en op woensdag heb ik het niet meer! Het is echt super leuk!” Het is nu leuk, maar leuker als jij er ook bent!