De wereld ontdekken

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan krijgt uw peuter steeds meer interesse in de wereld om zich heen en wil spelen en ontdekken. Het is tijd voor het peuterspelen (voorheen peuterspeelzaal).

Dé voorschool voor uw kind!

Uw kind kan vanaf 2 jaar naar het peuterspelen (bekend als peuterspeelzaal). In de peutertijd wordt de basis gelegd voor belangrijke vaardigheden die het kind nodig heeft. Spelenderwijs wordt uw peuter voorbereid op het basisonderwijs. Deskundige pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van het kind, geven liefdevolle zorg en kijken naar wat uw kind nodig heeft.Doorgaande lijn

Het programma van de peuters is afgestemd op het programma van de onderbouw van school. Er wordt nauw samengewerkt door o.a.; te werken met dezelfde thema's, er worden samen activiteiten gedaan, samen gespeeld, samen liedjes gezongen en educatieve filmpjes bekeken. De programma’s zijn gericht op de totale ontwikkeling van het kind en stimuleren dus zowel de taal en cognitieve ontwikkeling als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling.Taal is voor een kind erg belangrijk. Er wordt veel voorgelezen door de pedagogisch medewerkers. Op sommige locaties bevindt zich een bibliotheek in het zelfde gebouw. Ook de ouders worden betrokken bij de taalontwikkeling. Maandelijks worden er bezoekjes gebracht aan het dreumes uurtje wat plaats vindt in de bibliotheek.