Documentatie

Op deze pagina kunt u alle (beleids)documenten van Wolderwijs vinden. Klik op het bestand om het in te zien of te downloaden.

Onze folder

Leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten

Vakantieregeling

Vakantieregeling 2021-2022
Vakantieregeling 2022-2023
Dit is de vakantieregeling waarop de scholen van Wolderwijs hun vakantierooster baseren. Het vakantierooster kan dus iets verschillen per school.

Koersplan 

Koersplan Wolderwijs 'De krachten gebundeld' 2019-2023

Inspectierapport 2019

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen 2019

Beleidsplan 

Leerlingen

Meldcode

Huiselijk geweld en kindermishandeling


Statuten

Managementstatuut (bestuursreglement)

Financiële stukken

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2023
Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024
Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025
Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026

Leveringsvoorwaarden Kinderopvang

Leveringsvoorwaarden