Toezicht GGD


Ieder jaar voert de toezichthouder van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) een onderzoek uit naar de kwaliteit van een kinderopvanglocatie. Op basis van de uitkomsten van zo'n onderzoek besluit de gemeente of een locatie wordt opgenomen in het LRK, wat staat voor Landelijk Register Kinderopvang.De toezichthouder GGD bezoekt de kinderopvanglocaties en kijkt of ze voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Dit bezoek is altijd onaangekondigd. De toezichthouder kijkt onder meer naar de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio, pedagogische praktijk, beroepskwalificaties, veiligheid en gezondheid en de verklaringen omtrent gedrag (vog's).