Update Corona Crisis

Alle directeuren van Wolderwijs scholen gaan a.s. woensdag (22 april) gezamenlijk in overleg n.a.v. de informatie van het kabinet en het RIVM. We verwachten op korte termijn ook nadere informatie vanuit de overheid en vakorganisaties te ontvangen. Vlot daarna  spreken de schoolteam(s) met elkaar en is er afstemming met de Medezeggenschapsraad van de school. Wij streven er naar u op korte termijn meer en uitgebreider te kunnen informeren over de herstart van de scholen, op maandag 11 mei a.s. Houd svp de website van Wolderwijs én die van de school van uw kind, nauwlettend in de gaten.

Media
  • Covid-19