Opening Wolderwijs locaties

Zoals u inmiddels via de media hebt kunnen vernemen, heeft de regering besloten de scholen en kinderopvang vanaf 11 mei weer (deels) te openen. Leerlingen krijgen ongeveer 50% onderwijstijd aangeboden op school. Middels dit bericht willen wij u informeren hoe wij hier als Wolderwijs mee omgaan. 

Allereerst willen we benadrukken dat de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en de kinderen voorop staat. Hier hebben we onze maatregelen ook op aangepast. 

Onderwijs 
De kinderen worden dus vanaf 11 mei fysiek op school verwacht (ongeveer 50% van de normale onderwijstijd). De kinderen krijgen opdrachten mee die ze zelfstandig kunnen maken op de dag dat ze niet naar school gaan. 
We gebruiken voor de opstart basisonderwijs het landelijke protocol wat is opgesteld door de PO Raad. 
De school informeert u verder over de wijze waarop hier vorm aan wordt gegeven. Hierbij kunnen er verschillen zijn tussen bijvoorbeeld grote en kleine scholen. Zo spoedig mogelijk ontvangt u van de school een rooster met daarop de dagen dat uw kind(eren) op school wordt/worden verwacht. 

Hygiëne 
Wat betreft de hygiëne zal bekeken worden hoe we extra aandacht kunnen besteden aan onder andere het handen wassen en het schoonhouden van contactpunten, zoals deurklinken en kranen etc. Tevens zal de school/locatie u informeren over afspraken, voor wat betreft het brengen en halen van de kinderen. We hanteren de richtlijnen van de RIVM voor wat betreft het toelaten van leerlingen binnen de scholen/locaties. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. Ouders en externen worden in principe niet tot de gebouwen toegelaten. 

Opvang 
De kinderopvang gaat vanaf 11 mei ook open op een aangepaste manier. 
De dagopvang (KDV) en het peuterspelen gaat volledig open. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. 
De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang tot aan het maximum uurtarief vergoeden aan ouders. Wij zullen de factuur voor de komende periode op dezelfde wijze versturen zoals we dat in de afgelopen maand ook hebben gedaan. U hoeft dus geen wijzigingen door te voeren bij de belastingdienst. 

Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht 
Hetgeen we hierboven hebben geschreven, geeft nog wee eens aan, dat we in een bijzondere tijd leven. Op alle kinderen heeft dit ook een behoorlijke impact. Het sociaal welbevinden zal binnen de scholen de eerste tijd dan ook prioriteit hebben. In de groepen en op school zal extra aandacht besteed worden aan het weer met elkaar samenzijn en zal met elkaar gesproken worden over de tijd die we hebben meegemaakt. 

Media
  • 97076372_2564673550459003_5654984701916479488_n