Extra informatie i.v.m. het coronavirus

Wij hopen dat u, ondanks de vreemde omstandigheden, een fijne zomervakantie heeft gehad samen met uw kinderen. Graag willen wij u informeren omtrent enkele zaken die van belang zijn voor het opstarten na de zomervakantie.

Waar bent u op vakantie geweest? 

Is dat volgens www.nederlandwereldwijd.nl een land met kleurcode oranje of rood dan moet u bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies.

Uw kind(eren) tussen 4 en 12 jaar oud zijn van harte welkom op onze locaties, tenzij hij/zij één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden Celsius, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Ook als er een huisgenoot is met koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid moet u uw kind(eren) thuis houden. 

Tijdens de eigen 10 dagen thuisquarantaine mag u als ouders uw kind(eren) niet halen of brengen naar bijvoorbeeld school of kinderopvang. Hiervoor zult u anderen moeten vragen. 

Voor kinderen tot een leeftijd van 4 jaar geldt het dringende advies voor thuisquarantaine na aankomst in Nederland. Dat betekent dat uw kind de eerste 10 dagen na thuiskomst niet naar de kinderopvang kan gaan.  Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers. 

Wij verzoeken u om bij thuisquarantaine van uw kind dit te melden bij de directeur van de betreffende locatie. Tijdens de thuisquarantaine zijn wij als school niet verplicht om afstandsonderwijs te verzorgen.  

Schoolreisjes

In verband met de stijgende besmettingscijfers is besloten schoolreisjes voorlopig niet door te laten gaan. Na de herfstvakantie wordt dit opnieuw beoordeeld. 

Ventilatie op de locaties

Volgens het RIVM is een ventilatiesysteem dat is ingericht volgens de eisen en adviezen van het Bouwbesluit afdoende. Bij onderzoek van de ventilatiesystemen op alle locaties van Wolderwijs is gebleken dat zij voldoen aan dit Bouwbesluit. De directeuren zijn hiervan op de hoogte en handelen aanvullend indien zij dat nodig achten. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen

Verder zijn alle richtlijnen zoals die voor de zomervakantie zijn vastgesteld van toepassing:

Bij klachten die horen bij het coronavirus blijven we thuis;
We houden anderhalve meter afstand van elkaar;
We wassen regelmatig onze handen gedurende 20 seconden;
We hoesten en niesen in onze elleboog;
Geen ouders/verzorgers in de school.

In het kort samengevat de extra informatie:

Een school is niet verplicht om afstandsonderwijs te verzorgen,
Quarantaine (ook thuis) geldt niet voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
Vakantie in land met kleurcode oranje of rood is geen reden voor verzuim voor kinderen van 4 tot 12,
Schoolreisjes gaan niet door i.v.m. stijgende besmettingscijfers,
Ventilatiesystemen Wolderwijs voldoen aan Bouwbesluit.

Neemt u bij vragen alstublieft contact op met de directeur van de locatie. 

Media
  • start-schooljaar_2_3