Benoeming bestuurder Stichting Wolderwijs

Met enthousiasme deelt de Raad van Toezicht mee dat per 1 februari 2023 Bas Guchelaar is benoemd als bestuurder van Stichting Wolderwijs.

We hebben in hem de juiste persoon gevonden om op een inspirerende wijze en met een menselijke aanpak zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van Wolderwijs. Bas Guchelaar heeft visie op onderwijs, opvang en ontwikkelen en laat zien hoe hij mensen meeneemt en inspireert.
Hij beschikt vanuit zijn rol als directeur van een integraal kindcentrum en als voorzitter van een directieoverleg over relevante ervaring in leidinggevende rollen. Vanuit deze rollen brengt hij naast ervaring in het onderwijs ook ervaring met kinderopvang mee.

Het besluit heeft plaatsgevonden nadat de GMR een unaniem positief advies heeft uitgebracht. Het besluit is tot stand gekomen na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure waarbij vertegenwoordigers van de GMR, bestuursbureau, directie en RvT vertegenwoordigd waren. De selectie- en adviescommissie zijn daarbij ondersteund door B&T, werving en selectie. De gekozen zorgvuldigheid, nauwe samenwerking en afstemming heeft de RvT als erg prettig en positief ervaren.

We zijn verheugd in Bas Guchelaar een goede opvolger te hebben gevonden voor interim-bestuurder Sake Saakstra. Bas Guchelaar is koersvast en betrokken. Wij zijn verheugd in hem een goede bestuurder te hebben gevonden en zien uit naar de samenwerking. Die vreugde deelt Bas zelf ook: “Ik kijk er ontzettend naar uit om de mensen binnen de organisatie te leren kennen en samen met hen het beste voor de kinderen in opvang en onderwijs te mogen doen. Ik hoop jullie allemaal snel te mogen ontmoeten en zie uit naar een fijne samenwerking om de stichting Wolderwijs vanuit verbinding en betrokkenheid nog sterker te maken.”

Namens de Raad van Toezicht van Stichting (Kindcentra) Wolderwijs,


Jan-Willem van de Kolk
voorzitter 

Media
  • Knipsel1